Képzések

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2019. január 16-án jogvédelmi képviselő képzést indít.
 
 
A továbbképzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén képviselői feladatokat ellátók részére, hanem az egészségügy, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók részére is.
 
 
A 120 órás képzési program általános ismeretek része mindhárom jogterületen azonosan jogi, pszichológiai, szociológiai és kommunikációs ismeretekből áll 50 képzési órában, amit követ a szakterületnek megfelelő speciális ismeretek oktatása további 50+20 (szakmai gyakorlat) órában.
 
Az alapozó ismeretek elsajátítását követően a speciális ismeretek képzése szakterületenként különválik.
 
A betegjogi képzésen résztvevők áttekintik például az egészségügyi törvényt, a betegjogvédelemhez kapcsolódó szociális és gyermekvédelmi szabályzást, megismerkednek a betegek jogaival és kötelezettségeivel, a betegjogi képviselők feladataival, az egészségügyi ellátások finanszírozási rendszerével. Az ellátottjogi képzésen résztvevők áttekintik többek között a szociális szolgáltatások működési rendszerét, az ellátottak jogait, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottjogi képviselők feladatait és kompetenciájának határait, a speciális csoportok jogvédelmét is.
A gyermekjogi képzésen résztvevők megismerik a gyermekvédelmi rendszer szabályait, működési rendjét, a gyermeki jogok védelmére vonatkozó szabályokat, a gyermekjogi képviselők feladatait, ezen túl a családjogi ismereteket, gyógypedagógiai, gyermekpszichiátriai előadást is hallgatnak.
Előadóink mindhárom szakterületen esetfeldolgozásokkal is segítik a különböző jogsérelmek kezelésének elsajátítását.
A továbbképzés általános ismereteket felmérő írásbeli vizsgával, valamint a speciális ismereteket számon kérő írásbeli és szóbeli vizsgával (esetfeldolgozás) zárul. A tanfolyam eredményes elvégzése esetén, a hallgatók tanúsítványt kapnak a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról.
 
A jelentkezés feltételei:
 
Továbbképzésünkre várjuk azok jelentkezését, akik a 381/2016. (XII.3.) Korm. rendeletalapján rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel és három év releváns területen eltöltött szakmai gyakorlattal:
 
• jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, illetve kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű személy, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy, valamint
• betegjogi képviselő esetén fogorvos, gyógyszerész, egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktató, védőnő, egyéb egészségügyi felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy,
• ellátottjogi képviselő esetén szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, szociálpedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy, hittan tanár, hittanár, bölcsész, andragógus,
• gyermekjogi képviselő esetén pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakokleveles vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező védőnő, pszichopedagógus, bölcsész, szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettségű személy, hittan tanár és hittanár.
 
Szakmai gyakorlat:
 a) a betegjogi képviselő esetében az egészségügyi szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, az egészségügyi igazgatási területen, az egészségügy területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve az ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
 
b) az ellátottjogi képviselő esetében a szociális szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, a szociális igazgatási területen, a szociális területen működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
 
c) a gyermekjogi képviselő esetében a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási, illetőleg a gyermekvédelmi vagy gyámügyi igazgatási területen, a gyermekvédelem területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy ellátottjogi képviselőként végzett tevékenységet
kell érteni.
 
Képzési időpontok:
 
Mindhárom jogterület közös alapozó képzésének időpontjai:
 
2019. január 16. (szerda) Regisztráció 8.00-8.30 óráig
2019. január 16. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. január 17. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2019. január 18. (péntek) 8.30.-16.45.
2019. január 31. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2019. február 1. (péntek) 8.30.-16.45.
Vizsganap: tervezés alatt
 
Jogterületek szerinti képzések időpontjai:
 
Gyermekjog:
2019. február 13. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. február 14. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2019. február 15. (péntek) 8.30.-16.45.
2019. február 27. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. február 28. (csütörtök) 8.30.-16.45.
Gyakorlat
2019. március 19. (kedd) 8.30.-16.45.
2019. március 20. (szerda) 8.30.-16.45.
  
Ellátottjog:
2019. február 19. (kedd) 8.30.-16.45.
2019. február 20. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. február 21. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2019. március 6. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. március (csütörtök) 8.30.-16.45.
Gyakorlat
2019. március 25. (hétfő) 8.30.-16.45.
2019. március 26. (kedd) 8.30.-16.45.
 
Betegjog:
2019. március 21. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2019. március 22. (péntek) 8.30.-16.45.
2019. március 23. (szombat) 8.30.-16.45.
2019. március 27. (szerda) 8.30.-16.45.
2019. március 28. (csütörtök) 8.30.-16.45.
Gyakorlat
2019. április. 9 (kedd) 8.30.-16.45.
2019. április 10. (szerda) 8.30.-16.45.
A vizsgák időpontjai később kerülnek meghirdetésre. 
 
 
A jelentkezés módja:
 
Képzéseinkre jelentkezni a jogvédelmi területnek megfelelő, alább taláható, letölthető adatlap kitöltésével, a szakirányú diploma másolatának, valamint az Europass típusú önéletrajznak a megküldésével lehet, 2018. november 22-től a kepzes19@gmail.com email címen lehet.
Önéletrajzában kérjük emelje ki a szakmai gyakorlatára vonatkozó időtartamot.
A jelentkezéseket korlátozott számban (jogterületenként 25 fő) tudjuk fogadni 2018. december 7-ig, melyről e-mailben visszaigazolást küldünk.
 
A képzés elvégzéséről a hallgatók tanúsítvány kapnak, a tanúsítvány megszerzésének feltétele az igazolt 90%-os személyes jelenlét a képzési napokon!
 
A továbbképzés a résztvevők számára térítésmentes, de a hallgatók az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek betartása érdekében hallgatói szerződést kötnek, tekintettel arra, hogyha a térítésmentes képzés feltételeinek a résztvevő nem tesz eleget, úgy visszafizetési kötelezettség terheli a képzési díj vonatkozásában.
 
A képzés helyszíne:
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Budapest 1134 Budapest Tüzér utca 33-35.
 
Megközelíthetőség:
Gépkocsival:Az irodaház környéke fizető övezet.
Tömegközlekedési eszközzel:
Busz: 105 Deák tértől a Hun utcai megállóig
Metró: Dózsa György úti megállótól M3-as (jelenleg a Lehel téri megállótól metrópótló busz jár)
Villamos: Lehet tértől 12-es 14-es Hun utcai megálló vagy 1-es lehel út-Róbert K. krt. megálló 


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ