Jogvédelmi képviselők nyilvántartása

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) e) pontja – illetve annak részletes szabályairól rendelkező 14-18. §-ai – alapján az OBDK látja el a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 
A nyilvántartás célja, hogy a jogvédők hatósági igazolványuk segítségével mind a betegek, ellátottak, gyermekek és hozzátartozóik, mind pedig a szolgáltatók előtt azonosíthassák magukat, igazolhassák, hogy jogosultak eljárni a hozzájuk fordulók érdekében.
 
A hatósági nyilvántartás kialakítása hatékonyabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé teszi a jogvédelmi munkát, hozzájárul az egységes arculat kialakításához. A regisztrált jogvédő igazolványa átvételével egyben kötelezettséget vállal arra is, hogy részt vesz a kötelező továbbképzéseken.
 
A nyilvántartásba vett jogvédő a továbbiakban használhatja a „regisztrált” kifejezést. A hatósági nyilvántartás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Kormányrendeletben foglalt adatokat tartalmazza.
 
Azoknak, akik jelenleg nem állnak munkaviszonyban a központi hivatallal, az eljárást kérelmezniük kell. A kérelem kitöltéséhez szükséges nyomtatvány és tájékoztató anyag a linkekre kattintva tölthető le.
 
 


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ